REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POMPON STORE

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy:
Hala I BOX B18
Wólka Kosowska 05-552
ul. Nadrzeczna 7A
2. Adres e-mail: biuro@pompon-store.pl
3. Telefon: 501 845 129, 504 952 898

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail i konto założone w Sklepie.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami netto za towar, należy doliczyć w tym podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi i Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Zrealizowanie zamówienia możliwe jest dopiero od ilości 5 sztuk towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b) Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie może wybrać opcję przesłania przez Sprzedawcę faktury w formie elektronicznej na adres e -mail podany przez Kupującego w trakcie zakupów. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. Żeby otrzymać fakturę w formie elektronicznej należy wysłać e-mail z taką prośbą na adres biuro@pompon-store.pl

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
Za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Handel Usługi Alex Magdalena Cybulska ul. Nadrzeczna 7A BL. Hala M.1, 05-552 Wólka Kosowska.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.